joewein.net   joewein.de LLC
fighting spam and scams on the Internet
Try our spam filter!
Free trial for 30 days
  jwSpamSpy

Home
About Us
Spam
419/Nigeria
Fraud
Contact

"419" Scam – Advance Fee / Fake Lottery Scam

The so-called "419" scam is a type of fraud dominated by criminals from Nigeria and other countries in Africa. Victims of the scam are promised a large amount of money, such as a lottery prize, inheritance, money sitting in some bank account, etc.

Victims never receive this non-existent fortune but are tricked into sending their money to the criminals, who remain anonymous. They hide their real identity and location by using fake names and fake postal addresses as well as communicating via anonymous free email accounts and mobile phones.

Keep in mind that scammers DO NOT use their real names when defrauding people.
The criminals either abuse names of real people or companies or invent names or addresses.
Any real people or companies mentioned below have NO CONNECTION to the scammers!

Read more about such scams here or in our 419 FAQ. Use the Scam-O-Matic to verify suspect emails.

Click here to report a problem with this page.

 

 

Some comments by the Scam-O-Matic about the following email:

Fraud email example:

From: Rita Adams <ddddddtin30@rediffmail.com>
Reply-To: Rita Adams <ritaadams27@yahoo.in>
Date: Thu, 6 Mar 2014 03:28:33 +0900 (JST)
Subject: Ik u te mogen begroeten in de naam van de Heer


Geachte Geliefde

Ik u te mogen begroeten in de naam van de Heer


Ik ben mevrouw Rita Adams die lijden aan kanker kwaal,Ik was getrouwd met de heer Williams Adams, mijn man werkte samen met Chevron / Texaco in Ivoorkust twintig jaar voordat hij stierf in het jaar 2006. Mijn overleden man afgezet de som van 2,5 miljoen (twee miljoen vijfhonderdduizend dollar) met een bank in Ivoorkust. Onlangs heeft mijn dokter vertelde me dat ik moet beperkt dagen te leven als gevolg van de beroerte en kanker problemen die ik lijd aan.

Ik heb besloten om dit fonds te doneren aan je en willen dat je deze mannen inspanning gebruiken om het onderhoud van weduwen en liefdadigheidsinstellingen wereldwijd financieren. Ik nam deze beslissing omdat ik heb geen kind dat dit geld zullen erven en mijn man familieleden zijn burgerlijke en zeer vermogende personen en ik wil niet dat mijn man hard verdiende geld te worden misbruikt hebben


In afwachting van uw spoedig antwoord


Met God zijn alle dingen mogelijk.

Uw zuster in Christus,

Mevrouw Rita Adams


                       PLEASE YOU CAN READ AND REPLY IN ENGLSIH

Dear Beloved,

I greet you in the name of the Lord

I am Mrs.Rita Adams,suffering from cancerous ailment.I was married to Mr.Williams Adams,my husband worked with Chevron/Texaco in the Ivory Coast for twenty years before he died in the year 2006. My late husband deposited the sum of 2.5 Million (Two Million Five Hundred Thousand USD) with a Bank in Ivory Coast.Recently,my Doctor told me that I have limited days to live due to the stroke and cancerous problems I am suffering from.

I have decided to donate this fund to you and want you to use this husbands effort to fund the upkeep of widows and charities worldwide.I took this decision because I do not have any child that will inherit this money and my husband relatives are bourgeois and very wealthy persons and I do not want my husband hard earned money to be misused.

Awaiting your urgent reply


With God all things are possible.

Your Sister in Christ,

Mrs.Rita Adams

Anti-fraud resources: